fb-pixel

Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde linkjes, zijn eigendom van De Rotterdamsche Oude. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Rotterdamsche Oude.

De op deze website getoonde informatie wordt door De Rotterdamsche Oude met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. De Rotterdamsche Oude behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

De afbeeldingen, teksten en de overige grafische vormgeving van onze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is derhalve niet toegestaan om, zonder toestemming van De Rotterdamsche Oude, de website of onderdelen daarvan te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen op de website aan te brengen.

Voor klachten en/of opmerkingen kunt u mailen naar: info@derotterdamscheoude.nl

Menu